top of page

Melormlarver vil gjerne spise maten vi kaster. Nå starter Bir prøveinnsamling av privat matavfall, men larvene får ikke smake før loven endres.

Les mer her

bottom of page