top of page

Med klyngeselskapet Cimbio ønsker avfallsselskapet BIR å øke utnyttelsen av biologisk avfall. Selskapet står sentralt i søknaden om støtte fra Grønn plattform.


Les mer her


bottom of page