Eit demonstrasjonsanlegg for algeproduksjon på Kokstad kan bli reine kinderegget for miljøet.


Les mer her